សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

សេវាកម្មទីផ្សារ

អតិថិជនរបស់ផេនដាវីលមកពីឧស្សាហកម្មនិងផ្នែកជំនួញជាច្រើនប្រភេទ។ ដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបណ្តាញនិងទូរគមនាគមន៍ទីផ្សារឥតខ្សែប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្តនិងជីវសាស្ត្រយោធានិងការពារជាតិឧស្សាហកម្មនិងប្រព័ន្ធបង្កប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រសហគ្រាសឃ្លាំងផ្ទុកបណ្តាញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរថយន្តឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ការឃ្លាំមើល។ ល។

សេវាកម្មឧស្សាហកម្ម

Industries Served

ចំណែក​ទីផ្សារ

share