សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ដំណើរការផលិតកម្ម

ដំណើរការនៃការប្រឌិត PCB អាចស្មុគស្មាញនិងច្រឡំ។ សៀគ្វីឌីណាវ៉ាលផលិតបន្ទះសៀគ្វីតែមួយទ្វេនិងពហុ។ ដើម្បីជួយពន្យល់ពីដំណើរការរបស់អេសភីអេសយើងមានតារាងលំហូរពីរដែលបង្ហាញពីដំណើរការរបស់អេសអេសអេសពីជំហានដំបូងនៃវិស្វកម្មផលិតកម្មមុនពេលដែលអេសអេសរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយដឹកជញ្ជូនទ្វារចេញ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឌិត PCB រហ័ស។

គំនូសតាងលំហូរធម្មតាសម្រាប់ក្តារទ្វេ

double-500x410

គំនូសតាងលំហូរធម្មតាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសៀគ្វីសៀគ្វីពហុស្រទាប់

multi-404x500